Ana­nas-, lucu­ma- och ko­koss­moot­hie

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Lucu­ma är en de­li­kat och nä­rings­rik frukt med smak av gräddko­la. Den kom­mer från ett sub­tro­piskt träd som väx­er högt upp i An­der­na. Lucu­mans mju­ka söt­ma gör den till ett yp­per­ligt al­ter­na­tiv till van­ligt soc­ker. Lucu­ma­pul­ver är per­fekt för att ge smoot­hi­en en ex­tra boost av bå­de smak och nyt­tig­he­ter. lucu­man är in­te ba­ra god, den är dess­utom rik på fib­rer, an­tiox­i­dan­ter, vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler – sär­skilt C- och B-vi­ta­mi­ner, be­ta­ka­ro­ten, kal­ci­um, fos­for och järn. I lucu­ma­pul­ver finns al­la nä­rings­äm­nen be­va­ra­de i kon­cen­tre­rad form. Pulv­ret finns att kö­pa i väl­sor­te­ra­de häl­so­kost­bu­ti­ker.

200 g ana­nas, färsk el­ler fryst 1 li­me

3 dl ko­kos­vat­ten

1 dl ko­kos­mjölk (till­sats­fri)

2 msk lucu­ma­pul­ver

GÖR SÅ HÄR:

1. Ska­la färsk ana­nas, skär bort den hår­da mitt­de­len och de­la i mind­re bi­tar.

2. Pres­sa li­men. Se till att inga kär­nor föl­jer med, de kan ge besk smak.

3. Mixa al­la in­gre­di­en­ser till en slät, tjock­fly­tan­de och fros­tig smoot­hie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.