Fru­kost­smoot­hie med man­del och qui­noa

Vintersmoothies - - Groddat -

2 GLAS

Qui­noa är en ört som här­stam­mar från Sy­da­me­ri­ka. Den finns i fle­ra ku­lö­rer och stor­le­kar, van­li­gast är vit, röd och svart qui­noa, med det finns även en blå va­ri­ant. Qui­noa är väl­digt nyt­tig då den in­ne­hål­ler myc­ket hög­kva­li­ta­tivt pro­te­in, bra fet­ter, som Ome­ga 3, zink, kal­ci­um, B-vi­ta­min, järn, E-vi­ta­min och fos­for. Frö­et in­ne­hål­ler även mag­ne­sium, som är bra mot mi­grän och hjärt­sjuk­do­mar, samt en mas­sa an­tiox­i­dan­ter som har en rad häl­so­för­de­lar.

Ef­tersom qui­noa är en bra och glu­ten­fri smoot­hi­e­ingre­di­ens som ger krä­mig kon­si­stens bru­kar jag ko­ka qui­noa och por­tions­för­pac­ka i små bur­kar i fry­sen. Du kan även blöt­läg­ga frö­na i vat­ten över nat­ten och slänga i dem okok­ta i en smoot­hie.

3 msk rus­sin, gär­na eko­lo­gis­ka

4 dl osö­tad man­del­mjölk

2 msk man­delsmör

2 msk ko­kos­ol­ja

1 dl kokt qui­noa

1 ri­ven mo­rot

1 msk ve­gan pro­te­in­pul­ver (kan ute­slu­tas) 2 msk osö­ta­de ko­kos­fling­or

1 msk chi­a­frön

2 krm mald ka­nel

1 krm mald ing­e­fä­ra

1 krm ri­ven mus­kot­nöt

100 g fryst ana­nas

1 fryst ba­nan

Is (even­tu­ellt)

Gar­ne­ring:

Rus­sin Man­del­spån Chi­a­frön

GÖR SÅ HÄR:

1. Blöt­lägg rus­si­nen i man­del­mjöl­ken i 10 mi­nu­ter (el­ler över nat­ten i ky­len).

2. Mixa allt till en fru­kost­smoot­hie.

3. Gar­ne­ra med rus­sin, man­del­spån och chi­a­frön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.