VIL­KEN FÄRG HAR HIM­LEN PÅ EN EXOPLANET?

Visste Du Att? - - Människokroppen -

Fär­gen på him­len på en exoplanet be­ror på fle­ra sa­ker: tryc­ket, at­mo­sfä­rens den­si­tet och ke­mis­ka sam­man­sätt­ning, fö­re­koms­ten av par­tik­lar, ånga och moln, färg­spektru­met på den stjär­na som pla­ne­ten kret­sar kring samt pla­ne­tens stor­lek, sam­man­sätt­ning, färg och even­tu­el­la livs­for­mer. Här på jorden är him­len of­tast blå men blir oran­ge el­ler röd kring sol­ned­gång och sol­upp­gång. På Mars är det tvärtom. Skill­na­der­na be­ror främst på vil­ka ga­ser el­ler för­e­ning­ar som spri­der och ab­sor­be­rar sol­lju­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.