Vad hän­der med ens upp­gif­ter på nä­tet när man dör?

Visste Du Att? - - Teknologi -

Fö­re­tag som lag­rar da­ta har oli­ka sätt att han­te­ra det. Da­ta som finns på en be­tal­sajt ra­de­ras för­mod­li­gen när be­tal­ning­en in­te för­ny­as. När det gäl­ler gra­tis­saj­ter kan det gå li­te hur som helst. Ya­hoo! väg­ra­de till ex­em­pel att läm­na över en ung mans e-post­med­de­lan­den till hans för­äld­rar, trots att en dom­stol be­ord­ra­de det. Fa­ce­books po­li­cy är att gö­ra om den av­lid­nas pro­fil till en min­nes­si­da om en fa­mil­je­med­lem med­de­lar fö­re­ta­get. Då kan män­ni­skor gå in på si­dan och be­kla­ga sor­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.