STE­FAN AL­FELT

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Väl­digt of­fen­sivt lag men ock­så en för­svars­lin­je som står pall för myc­ket tryck. Kahn, Can­na­va­ro och Mo­o­re var al­la starkt bi­dra­gan­de till Vm-fram­gång­ar för si­na län­der. Bec­ken­bau­er mås­te ba­ra va­ra med. Här­fö­ra­re och stra­teg som får flyt i vil­ken el­va som helst. Var­ken Mes­si el­ler Cristi­a­no Ro­nal­do plat­sar där­för att de in­te har vi­sat si­na topp­kva­li­te­ter i Vm-slut­spel som ex­em­pel­vis Ro­nal­do gjor­de 2002.

FA­VO­RIT-VM?

– 1970 i Mex­i­ko, det ul­ti­ma­ta Vm-slut­spe­let med su­per­stjär­nor som al­la pre­ste­ra­de på topp i fan­tas­tis­ka dra­ma­tis­ka mat­cher och över al­li­hop seg­la­de Pe­lé om­kring i sin egen per­fek­ta tolk­ning av hur fotboll ska spe­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.