ING­EN KAPTENSDUBBEL

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt - Foto: REX/IBL

nn Ing­en lag­kap­ten har än­nu lyc­kats för­sva­ra ett Vm-guld. Di­e­go Ma­ra­do­na (1986 och 1990) och Dunga (1994 och 1998) har kom­mit när­mast ­ge­nom att först vin­na, och sen för­lo­ra Vm-fi­na­len fy­ra år se­na­re. Väst­tys­ken Karl-he­inz ­Rum­me­nig­ge är den en­de lag­kap­te­nen som för­lo­rat två fi­na­ler. I och med att Philipp Lahm av­slu­tat sin lands­lags­kar­riär kom­mer Tyskland ha en ny lag­kap­ten vid ett even­tu­ellt Vm-guld i som­mar. Leo Mes­si kan dock åter­upp­re­pa Rum­me­nig­ges ­”be­drift” om Ar­gen­ti­na åter­i­gen för­lo­rar fi­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.