Svens­ka Vm-re­kord!

Syd­ko­rea/ja­pan 2002 TO­TALT 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

4 Vm-histo­ri­ens förs­ta kval­match spe­la­des på Stock­holms Sta­di­on den 11 ju­ni 1933. Sve­ri­ge slog Est­land med 6–2. Ef­ter 2–0 mot Li­tau­en i Kau­nas någ­ra vec­kor se­na­re var Vm-plat­sen i Ita­li­en året där­på klar. 4 Mar­cus All­bäcks 1–1 mot Eng­land 2006 var VM:S 2 000:e slut­spels­mål. Flest mål har Tyskland gjort: 224 mot Sve­ri­ges 74. 4 Sand­vi­ken är den nord­li­gas­te ort det spe­lats Vm-mat­cher i. ­Ung­ern–wa­les (1–1) och Ung­ern–mex­i­ko (4–0) av­gjor­des på Jern­val­len under Sve­ri­ge-vm 1958. 4 De högst be­läg­na Vm-mat­cher­na nå­gon­sin, 2 665 me­ter över ha­vet, spe­la­des i mex­i­kans­ka To­luca 1970 och 1986. Sve­ri­ge möt­te bå­de Is­ra­el och Ita­li­en här 1970. 4 Förs­ta lands­lag att ta fly­get till ett Vm-slut­spel? Sve­ri­ge, det med. Flyg­pla­net som tog svens­kar­na från Kö­pen­hamn ner till franska Ri­vi­e­ran 1938 het­te ”Fal­ken”. 4 Hen­ke Larsson dy­ker upp i en li­te spe­ci­ell re­kord­no­te­ring i Fi­fa-rul­lor­na. I Vm-kva­let mot Mol­da­vi­en 2001 gjor­de han tre mål från straff­punk­ten, ett re­kord han de­lar med Ku­bi­lay Türky­il­maz (Schweiz, 2000), Ro­nal­do (Bra­si­li­en, 2004) och Pi­er­re-eme­rick Au­ba­mey­ang (Ga­bon, 2013). 4 Älds­te mål­gö­ra­ren i en Vm-fi­nal: Nils Li­ed­holm mot Bra­si­li­en 1958 (35 år, 8 må­na­der och 21 da­gar). 4 Vil­ka län­der har mötts flest gång­er i Vm-slut­spel? Sve­ri­ge och Bra­si­li­en, sju gång­er. Vm-fi­na­lis­ter­na från 1958 har även ställts mot varand­ra 1938, 1950, 1978, 1990 och två gång­er 1994. Även Tyskland– Ju­go­sla­vi­en/ser­bi­en och Ar­gen­ti­na–tyskland har mötts sju gång­er. 4 Svens­ke Erik Nilsson och schwei­za­ren Al­fred Bic­kel är de en­da som spe­lat VM så­väl fö­re som ef­ter and­ra världs­kri­get. Mff-le­gen­da­ren Nilsson kom ­fy­ra med Sve­ri­ge 1938 och var se­dan med i bronsla­get i Bra­si­li­en 1950.

MAT­CHER FRÅN START INHOPP 47. Kurt HAM­RIN.......................... 5 48. Ag­ne SIMONSSON................. 5 49. Ove KINDVALL ....................... 5 50. An­ders SVENS­SON................ 4 51. Zla­tan IBRA­HI­MO­VIC............. 3 52. Ör­jan PERS­SON...................... 3 53. Hans JEPPSON...................... 4 54. Bror MELL­BERG..................... 4 55. Re­i­no BÖR­JES­SON................ 4 56. Jan OLSSON (född 1942)...... 4 57. Björn ANDERSSON................. 4 58. Pontus KÅMARK.................... 2 59. Magnus HED­MAN................... 4 60. Andre­as ANDERSSON...........– 61. Johan MJÄLLBY..................... 4 62. Andre­as JAKOBSSON........... 4 63. Magnus SVENS­SON............... 3 64. Erik EDMAN............................ 4 65. Kim KÄLLSTRÖM.................... 3 66. Christi­an WIL­HELMS­SON..... 2 67. Knut NOR­DAHL....................... 3 68. An­ders LIMPAR...................... 2 69. Jo­a­kim NILSSON................... 3 70. He­nock ABRA­HAMS­SON...... 3 71. Kurt SVANSTRÖM................... 3 72. Ar­ne NYBERG......................... 3 73. Erik ALMGREN........................ 3 74. Gus­tav WETTERSTRÖM......... 3 75. Ivar ERIKSSON....................... 3 76. Harry ANDERSSON................ 3 77. Egon JÖNS­SON...................... 3 78. Tom­my SVENS­SON................ 3 79. Kurt AX­ELS­SON...................... 3 80. Inge EJDERSTEDT.................. 1 81. Jör­gen AUGUSTSSON............ 2 82. An­ders LINDEROTH............... 2 83. Tho­mas SJÖBERG................. 3 84. Ben­ny WENDT......................... 2 85. Hans BORG.............................. 3 86. Lennart LARSSON................. 3 87. Roy ANDERSSON.................... 3 88. Ingemar ERLANDSSON......... 3 89. Glenn STRÖMBERG................. 1 90. Pe­ter LARSSON...................... 3 91. Ste­fan PETTERSSON ............. 2 92. Andre­as ISAKS­SON............... 3

MAT­CHER FRÅN START INHOPP 93. Leif ERIKSSON....................... 2 94. An­ders RYDBERG.................. 2 95. Sven ANDERSSON................. 2 96. Ernst ANDERSSON................ 2 97. Knut KROON............................ 2 98. Gös­ta DUNKER....................... 2 99. Nils AX­ELS­SON....................... 2 100. Nils ROSÉN............................ 2 101. Rag­nar GUSTAVS­SON........... 2 102. Ru­ne CARLSSON.................. 2 103. Ol­le KÄLLGREN..................... 2 104. Sven JAKOBSSON................ 2 105. Gunnar JO­HANS­SON........... 2 106. Stel­lan NILSSON.................. 2 107. Sven-gunnar LARSSON....... 2 108. Hans SELANDER................... 2 109. Göran NIC­K­LAS­SON............. 1 110. Jan OLSSON (född 1944)..... 2 111. Tom TU­RES­SON....................... 1 112. Ben­no MAGNUSSON.............. 1 113. Tho­mas AHLSTRÖM..............— 114. Glenn HYSÉN......................... 2 115. John­ny EKSTRÖM.................. 1 116. Jesper BLOMQVIST............... 1 117. Johan ELMANDER.................— 118. Gös­ta LÖFGREN...................... 1 119. Ingvar RYDELL........................ 1 120. Leif ENGQVIST......................— 121. Ste­fan REHN..........................— 122. Ar­ne LINDERHOLM................ 1 123. Ar­ne SELMOSSON................. 1 124. Bengt BERNDTSSON............. 1 125. Hen­ry KÄLLGREN.................. 1 126. Claes CRONQVIST................. 1 127. Sten PÅLSSON.......................— 128. Tho­mas NOR­DAHL................. 1 129. Ol­le NOR­DIN........................... 1 130. Tor­björn NILSSON................ 1 131. Mats GREN.............................— 132. Mats MAGNUSSON................ 1 133. Magnus ERLINGMARK.........— 134. Daniel ANDERSSON.............— 135. Petter HANS­SON..................— 136. Ra­mi SHABAAN...................... 1

SKYTTEKUNGARNA

Över 1 200 spe­la­re har gjort mål i VM. 90 spe­la­re har mäk­tat med fem el­ler fler. Här är topp 13! 24 mat­cher 19 mat­cher 19 mat­cher 6 mat­cher 14 mat­cher 5 mat­cher 17 mat­cher 10 mat­cher 12 mat­cher 12 mat­cher 13 mat­cher 13 mat­cher 20 mat­cher 7 mat­cher 13 mat­cher

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.