BERGKAMPS YT­TER­SI­DA

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

nn The non-fly­ing-dutch­man (Berg­kamp var flyg­rädd) av­gö­ran­de mål i kvar­ten mot Ar­gen­ti­na 1998. De Bo­ers långa boll, ned­tag­ning­en, yt­ter­si­dan runt mål­vak­ten och upp i bort­re krys­set. ­Haklapp på. nn Sov­je­tu­ni­o­nen ha­de en fin fot­bolls­ge­ne­ra­tion som blomst­ra­de på 80-ta­let (Em-fi­nal 1988) och de viss­te hur en boll skul­le bor­ras upp i krys­set. Va­si­lij Rats rö­ka­re mot Frank­ri­ke i grupp­spe­let är en sån där strut som man än i dag för­sö­ker re- nn USA:S se­ger över Eng­land 1950, Nord­ko­re­as 1-0 på Ita­li­en 1966, Al­ge­ri­ets 2-1-vinst mot Väst­tyskland 1982. Det är i de kro­kar­na, Vm-fot­bol­lens störs­ta skräl­lar, vi mås­te pla­ce­ra Ka­me­runs 1-0 på de re­ge­ran­de världs­mäs­tar­na från Ar­gen­ti­na i öpp­nings­mat­chen på San Si­ro i Mi­la­no 1990. Franço­is Omam-biy­ik nic­ka­de, Pum­pi­do dut­ta­de, vi häp­na­de och vic­ka­de på höf­ter­na en hel Vm-som­mar. nn Ru­mä­ni­ens 94-edi­tion bor­de kanske vun­nit he­la VM, men så kvit­te­ra­de Kennet sent och så vann Sve­ri­ge på straf­far. Li­te synd, på sätt och vis. Ha­gi och hans här var ly­san­de tur­ne­ring­en ige­nom och ru­sa­de sön­der Ar­gen­ti­na i åt­ton­dels­fi­na­len i en av de bäs­ta Vm-mat­cher jag har sett.

Sport­bla­dets nostal­gi­ker Mar­cus Leifby har blädd­rat i si­na Vm-al­bum, sett om VMkrö­ni­kor­na och nog­grant ana­ly­se­rat Staf­fan Lin­de­borgs match­plat­tor från VM 1990. Det här är hans el­va mest oför­glöm­li­ga Vm-ögon­blick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.