50 PIERLUIGI COLLINA LILIAN THU­RAM 55 49 GA­RY L I N E K E R 48 S E R G I O G OYCOCHEA PRO­FI­LER SOM HAR GJORT STÖRST AV­TRYCK 47 I VM-HISTO­RI­EN NDAYE MULAMBA

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Frank­ri­ke. Vm-tur­ne­ring­ar: 1998, 2002, 2006. Kom­men­tar: För­svars­jät­ten var högst del­ak­tig i Vm-gul­det 1998. Ni kanske minns se­mi­fi­na­len mot Kro­a­ti­en, hur Thu­ram gjor­de två mål, vän­de ett 0–1-un­der­läge och skic­ka­de Les Bleus till fi­na­len. Det var det en­da mål han gjor­de under lands­lags­kar­riä­ren, som sträck­te sig från 1994 till 2008 och om­fat­ta­de 142 mat­cher. Hjälte var or­det. Thu­ram tog plats i världs­la­gen bå­de 1998 och 2006, då Frank­ri­ke för­lo­ra­de fi­na­len mot Ita­li­en. Två år se­na­re tving­a­des Thu­ram, på grund av ett hjärt­fel, slu­ta med fot­bol­len 2008. Han var då på väg att läm­na Bar­ce­lo­na för Paris Saint-ger­main.

Här ryms en mål­vakt som tog chan­sen, de störs­ta stjär­nor­na, en bort­glömd frans­man och en åt­taar­mad bläck­fisk. För att ta någ­ra ex­em­pel. Var­så­god, här är de:

Ka­me­run. Vm-tur­ne­ring­ar: 1982, 1990, 1994.

Hen­rik Larsson av­slu­ta­de sitt livs förs­ta Vm-match med att springa fram till en mot­stån­da­re och be om hans trö­ja. Han var onek­li­gen stor i fot­bolls­värl­den, Ka­me­runs Ro­ger Mil­la. An­fal­la­ren ha­de slu­tat med fot­bol­len in­för VM 1990, men ett per­son­ligt sam­tal från pre­si­dent Paul Biya fick ho­nom att spe­la vi­da­re. 1994, då han som 42-åring nä­ta­de mot Ryss­land, blev han den älds­te mål­skyt­ten i Vm-histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.