46 MWEPU ILUNGA 45

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Land: Zai­re. Vm-tur­ne­ring: 1974. Kom­men­tar: Det är klart att Mwepu Ilunga ska va­ra med på lis­tan, in­te ba­ra för rump­spar­ken ovan. I grupp­spelsmö­tet med Bra­si­li­en läm­na­de han mu­ren och sköt i väg bol­len när bras­sar­na för­be­red­de en fri­spark. Folk skrat­tar fort­fa­ran­de åt ett av Vm-histo­ri­ens mest ama­tör­mäs­si­ga in­slag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.