JA I R Z I N H O

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

Bra­si­li­en. Vm-tur­ne­ring­ar: 1966, 1970, 1974.

Jair Ven­tu­ra Fil­ho, som han egent­li­gen het­te, spe­la­de VM 1966 som väns­te­ryt­ter men fick se­dan by­ta kant för att er­sät­ta Gar­rin­cha. Det finns enkla­re upp­gif­ter in­om fot­bol­len, men Jair­zin­ho fyll­de upp tom­rum­met och skrev histo­ria i Mex­i­ko-vm 1970. Han gjor­de då mål i Bra­si­li­ens samt­li­ga mat­cher, däribland det vik­ti­ga 3–1-må­let i fi­na­len mot Ita­li­en. Det har var­ken hänt förr el­ler se­na­re, att en spe­la­re gjort mål i samt­li­ga mat­cher på väg till fi­na­len i ett Vm-slut­spel. Jair­zin­ho, som var vind­snabb och fick smek­nam­net ”Fu­racão” (Or­ka­nen), gjor­de to­talt sju mål och blev tvåa i skyt­te­li­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.