DE­LAD VIN­NA­RE AV SKYT­TE­LI­GAN I VM 1994

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

HRISTO STOITJKOV, Bul­ga­ri­en. 6 mål. OLEG SA­LEN­KO, Ryss­land. 6 mål.

I sam­tal med Ste­fan Pettersson, lands­la­gets ge­ne­ral ma­na­ger, under ett be­sök i Stock­holm i mars.

I dag är de vän­ner och under bul­ga­rens be­sök i Sve­ri­ge i vå­ras pas­sa­de de på att ta en lunch till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.