SVE­RI­GE–SOV­JET 2–0

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

(49) Kurt Ham­rin, 2–0 (88) Ag­ne Simonsson.

Foto: LENNART HALVARSSON OR­VAR BERGMARK PAC­KA­DE TILL OCH MED VÄS­KOR­NA FÖR ATT ÅKA HEM DI­REKT EF­TER MAT­CHEN. SÅ SÄ­KER VAR HAN PÅ FÖR­LUST.

Sven Axbom, Kurt Ham­rin och Or­var Bergmark, sig­ne­rar en Af­ton­bla­det­boll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.