FI­NAL SVE­RI­GE–BRA­SI­LI­EN 2–5

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

1–0 (4) Nils Li­ed­holm, 1–1 (9) Va­va, 1–2 (32) Va­va,1– 3 (55) Pe­lé, 1–4 (68) Za­gal­lo, 2–4 (80) Ag­ne Simonsson 2-5 (90) Pe­lé. Kurre Ham­rin: Det var Pe­lés ge­nom­brotts­match och det för­stod man ju di­rekt att han skul­le bli otro­ligt stor. Han gjor­de sa­ker och ting som var svå­ra att gö­ra, som när han lyf­te bol­len över hu­vu­det på ”Jul­le” Gustavs­son och sköt in 3-1. Men den sto­re spe­la­ren hos dem i fi­na­len, det var Di­di. Det finns spe­la­re som går ut på pla­nen och verk­li­gen har le­dar­ska­pet i sig. Även om Pe­lé av­gjor­de Vm-fi­na­len så var det Di­di som var le­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.