PER BOH­MAN: FRANSK TOUCH PÅ SVÅRVALD EL­VA

ZI­NEDI­NE DENNIS EDGAR DA­VOR

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Det råd­de san­ner­li­gen ing­en brist på världs­klas­san­fal­la­re under VM i Frank­ri­ke. Att sen­sa­tio­ner som Christi­an Vi­e­ri, Mi­chael Owen och Gabriel Batistuta får nöja sig med bänk­plat­ser sä­ger allt om kon­kur­rens­si­tu­a­tio­nen. Frank­ri­kes dun­der­de­fen­siv – la­get släppte ba­ra in två mål under he­la tur­ne­ring­en – har för­stås smit­tat av sig på drö­mel­vans för­svar. La­get är of­fen­sivt ori­en­te­rat å det grövs­ta men för­hopp­ning­en är att de två dörr­vak­ter­na Dunga och Da­vids kan ba­lan­se­ra upp. Ri­val­do plat­sar på ge­nikvo­ten och Zi­nedi­ne Zi­da­ne in­led­de skan­da­löst ge­nom att fult stämp­la Sau­dia­ra­bi­ens Fu­ad An­war, men av­slu­ta­de som be­kant mi­ra­ku­löst.

Så till an­fal­let... Dennis Berg­kamp ös­te in­te in mål men stod för mäs­ter­ska­pets all­ra vack­ras­te. Ned­tag­ning­en och den ef­ter­föl­jan­de yt­ter­si­dan i kvarts­fi­na­len mot Ar­gen­ti­na är och för­bli ett mäs­ter­verk. Ro­nal­do var visserligen usel under fi­na­len men ha­de in­nan dess vi­sat upp sin spe­ci­el­la kom­bi­na­tion av över­na­tur­lig snabb­het och trip­pan­de tek­nik. Da­vor Su­ker är för­stås gi­ven som cen­ter. Tur­ne­ring­ens ky­li­ge skyttekung och front­fi­gur när Kro­a­ti­en de­bu­te­ra­de i Vm-sam­man­hang.

BRONS­MATCH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.