VÄRLDS­MÄS­TAR­NA!

VM - Nostalgi - - Krönika Stefan Alfelt -

n Ar­gen­ti­na gjor­de to­talt 14 mål i tur­ne­ring­en. Tio av dem gjor­de Ma­ra­do­na an­ting­en själv, el­ler spe­la­de fram till. Ald­rig förr, el­ler se­na­re, har en spe­la­re haft en så stor in­ver­kan på ett lag i en Vm­tur­ne­ring. Det mest ihåg­kom­na är för­stås kvarts­fi­na­len mot Eng­land, där uppum­pa­de eng­els­män gjor­de miss­ta­get att tro att de var så bra att de in­te be­höv­de punkt­mar­ke­ra Ma­ra­do­na. Han tac­ka­de och tog emot ge­nom att först an­vän­da ”Guds hand” för att gö­ra 1–0, och ba­ra tre mi­nu­ter se­na­re stå för ti­der­nas Vm-mål när han dribb­la­de bort fem eng­els­män in­nan han la in bol­len för­bi Pe­ter Shil­ton.

Och för att verk­li­gen klar­gö­ra att han var värl­dens bäs­te spe­la­re gjor­de han två dröm­mål mot Bel­gi­en i se­mi­fi­na­len ock­så.

Fi­na­len mot Väst­tyskland kän­des länge som en gans­ka trist match, där Lothar Matthäus in­te gjor­de om Eng­lands miss­tag ut­an såg till att punkt­mar­ke­ra bort Ma­ra­do­na ur mat­chen. Ar­gen­ti­na tog än­då led­ning­en med 2–0, in­nan tys­kar­na, som brå­kat och stru­lat ge­nom he­la tur­ne­ring­en, sen­sa­tio­nellt tog sig sam­man och kom ikapp till 2–2.

Det såg ut att slu­ta med för­läng­ning, men ett ögon­blicks bril­jans från Ma­ra­do­na var allt som kräv­des. En ge­ni­al fram­spel­ning till Jor­ge Bur­ru­cha­ga gav 3–2 och Ar­gen­ti­na var pre­cis som åt­ta år ti­di­ga­re världs­mäs­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.