DEN SISTA KOM INTE SIST

Volvo Klassiker - - Innehåll -

DET ÄR VEDERTAGET att den sista Volvo Ama­zo­nen pro­du­ce­ra­des i ju­li 1970 och kör­des di­rekt till Volvo-mu­se­et. Men det stäm­mer inte rik­tigt. För se­na­re sam­ma år skic­ka­des 192 bi­lar för mon­te­ring i Syd­af­ri­ka. Den sista bilen, en blå hö­ger­styrd Amazon Sport, re­gi­stre­ra­des den 18 de­cem­ber 1970. Den finns fortfarande hos en Volvo-åter­för­säl­ja­re i Syd­af­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.