AMAZON V8

Volvo Klassiker - - Innehåll -

VOLVO HA­DE KONKRETA pla­ner på att sät­ta en V8-mo­tor i Ama­zo­nen. Näm­li­gen en B36-mo­tor (som fak­tiskt be­stod av två B18-mo­to­rer) som an­vän­des i last­bi­lar på 60-ta­let. Fem pro­to­ty­per av Amazon V8 bygg­des. Ing­en av dem finns kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.