VOLVO XC70 AT

Volvo Klassiker - - Innehåll -

HAR DU EN gam­mal trött XC70 stå­en­de och be­hö­ver li­te in­spi­ra­tion till vad du ska gö­ra med den? Det här är Volvos spe­ci­al­bygg­da, ut­for­mad för Se­ma-ut­ställ­ning­en. AT står för All Ter­rain, den är upp­höjd, har stör­re hjul och luft­fjäd­ring och en upp­skrämd mo­tor från V70R un­der hu­ven på 408 hk. Nå­got att tän­ka på?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.