Syn­vil­la

Volvo Klassiker - - Innehåll -

Väl­digt många Volvo Du­ett har två­fär­gad lack van­ligt­vis med ett ljust ”bäl­te” runt fönst­ren och en an­nan färg på krop­pens si­dor och tak. Det­ta gjor­des helt en­kelt för att bilen skul­le se läg­re ut än den fak­tiskt är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.