2,5-LITERS TWINCAM

Volvo Klassiker - - Innehåll -

1961 fick Volvo P1800 en 2,5-liters fyr­cy­lind­rig Twincam-mo­tor från Aston Mar­tin mon­te­rad, som ett slags test­pro­jekt. Pro­jek­tet stan­na­de ty­värr i test­sta­di­et och bilen re­a­li­se­ra­des ald­rig, men själ­va bilen finns fortfarande be­va­rad och ägs idag av Roos Engi­ne­e­ring i Schweiz. Lägg mär­ke till ut­bukt­ning­en på hu­ven …

VOLVOKÄNDISAR

3333Den ame­ri­kans­ka skå­de­spe­la­ren Paul New­man kör­de Volvo 850.

Top­gear-ge­ne­ra­len Je­re­my Clark­son ha­de i många år en Volvo XC90. Han sål­de den för att den var för dyr att äga. Vi trod­de an­nars att Clark­son tjä­na­de till­räck­ligt för att ha råd med en Volvo … Talkshow-vär­den Da­vid Let­ter­man kör­de för någ­ra år se­dan en Volvo 960.

Man­nen som pre­cis ef­ter Neil Armstrong sat­te si­na föt­ter på må­nen he­ter Buzz Ald­rin och kör visst en Volvo C70 cab­ri­o­let.

Ikea-äga­ren Kamprad värl­dens ri­kas­te var en Ing­var av män, men var känd för sin spar­sam­ma livs­stil. Det speg­la­des ock­så i hans val av bi­lar. I hans ga­rage fanns det en Vov­lo 240.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.