BOKEN OM BILEN SOM INTE FINNS

Volvo Klassiker - - Innehåll -

HERR­GÅRDS­VAGN AV LYXBILEN

Volvo 164. Den svens­ka mo­tor­jour­na­lis­ten Fred­rik Ny­blad på tid­ning­en Klas­si­ker hit­ta­de en gam­mal blekt bild av en pro­to­typ och bör­ja grä­va i historien. Han köp­te och re­stau­re­ra­de bilen och idag fram­står den som ett smyc­ke. Vä­gen mot må­let och någ­ra in­tres­san­ta av­vi­kel­ser har nu bli­vit en bok. Den he­ter: Volvo 165: Dröm­men om lyx­kom­bin och finns bland an­nat hos Bo­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.