Li­ten Volvo-ra­ket

Volvo Klassiker - - Innehåll -

en en­da pro­to­typ som ett för­slag på det som se­na­re kom att bli

skul­le kun­na se ut. Den står nu på Volvomu­se­et i Gö­te­borg. Mo­dell­bil­pro­du­cen­ten Pre­mi­umx har ta­git fram en mo­dell i ska­la 1:43 av den snob­bi­ga Vol­von.

Volvo P1800 Roc­ket

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.