VISS­TE DU ATT:

Volvo Klassiker - - Volvo 480 Den Glömda Klassikern -

Trots det fak­tum att 480 ut­veck­la­des för USA sål­des den ald­rig där.

80 643 bi­lar bygg­des, pro­duk­tio­nen upp­hör­de den 7 sep­tem­ber 1995.

En myc­ket väl­ut­rus­tad 480GT tillverkades i en be­grän­sad ut­gå­va.

Bilen tillverkades i Ne­der­län­der­na, på sam­ma stäl­le som Volvo 340/360.

På grund av pro­ble­men med Volvo 480 se­na­re­la­de Volvo lan­se­ring­en av Volvo 440 och 460.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.