Well­ness

Wellness (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

Ef­ter en ett år lång pa­us har jag åter­upp­ta­git yogan! Min rygg stäl­ler of­ta till det för mig men ef­ter myc­ket styr­ke­trä­ning slip­per jag för­hopp­nings­vis att få ont igen. Na­mas­te! Jag är ga­len i lyx­ig hand­tvål och kor­ka­de pre­cis upp Mol­ton Browns ”Po­megra­na­te & Ging­er Hand Wash”. Oh. My. God. Dof­ten! Käns­lan! Dock en dyr rac­ka­re så det är ett tryck på pum­pen som gäl­ler – nå­got min stac­kars sam­bo blir påmind om var­je gång han tvät­tar hän­der­na… Säg hej till Do­ris! Det här lur­vi­ga lil­la mat­vra­ket flyt­ta­de in hos oss för nå­gon må­nad sen. Här­ligt för stres­sad kropp och hjär­na att bli kra­mad i tid och otid – kanske in­te li­ka ro­gi­van­de att tor­ka upp kiss fem gång­er om da­gen…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.