Gym­pa för nu­nan

Wellness (Aftonbladet) - - HÖJARE -

Fa­ce­gym är värl­dens förs­ta gym­klass för ditt an­sik­te. Ett 30 mi­nu­ters pass be­står av upp­värm­ning, car­dio och in­ter­vall­trä­ning som på­stås gö­ra hu­den fas­ta­re och eli­mi­ne­ra mör­ka ring­ar un­der ögo­nen. Finns på Sel­fridges i Lon­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.