SLIPP HU­VUD­VÄRK!

Wellness (Aftonbladet) - - HÖJARE -

Det dun­kar i tin­ning­ar­na och spän­ner i pan­nan. Hu­vud­värk kan såklart ha fle­ra or­sa­ker, men re­dan lätt väts­kebrist kan ge re­jäl hu­vud­värk. Så drick två glas vat­ten in­nan du tar en hu­vud­värk­stablett – chan­sen är god att det släp­per in­om någ­ra mi­nu­ter. Om hu­vud­vär­ken egent­li­gen är en bak­smäl­la så hjäl­per vat­ten ock­så, gär­na med yt­tepyt­te­li­te salt i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.