Höjd­punk­ter i kar­riä­ren

Wellness (Aftonbladet) - - HÖJARE -

TV-PRO­GRAM­MET ”IN­TE OK” med Fe­lix Hern­gren. Det var ro­ligt att job­ba med en per­son som är så pre­stige­lös, pep­pan­de och in­te har någ­ra pro­blem med att släp­pa fram en helt obe­prö­vad per­son som jag var då. RA­DI­O­PRO­GRAM­MET ”MOR­RON­ZOO” med Adam Al­sing. Det var min förs­ta kon­takt med en li­te stör­re publik, och det finns fort­fa­ran­de folk som sä­ger att de sak­nar mig i ra­di­on. FLICK­VÄN PÅ FÖR­SÖK” FÖR SVT, mitt förs­ta eg­na tv-pro­gram. Det känns som ett stort steg fram­åt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.