Ba­lans­böj

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Gört: Stå med föt­ter­na ihop, rak rygg och ar­mar­na längs­med sidorna. Lyft hö­ger ben sam­ti­digt som du för upp bå­da ar­mar­na rakt upp i luf­ten. För ner di­na hän­der till brös­tet i en bö­ne­po­si­tion sam­ti­digt som du läg­ger hö­ger ben mot ditt vänst­ra, så att fo­ten vi­lar mot knät. Böj dig fram­åt sam­ti­digt som du för ut ar­mar­na rakt åt sidorna. Re­pe­te­ra 10 gång­er på var­de­ra ben ut­an pa­us. Här ska det ta: Rum­pa och ar­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.