Skyd­da dig!

Wellness (Aftonbladet) - - DILEMMAT -

Ris­ken att drab­bas av me­la­nom – hudcan­cer – är näs­tan dub­belt så hög för den som ge­nom­gått en or­gan­trans­plan­ta­tion, vi­sar ny forsk­ning. Det är dess­utom fy­ra gång­er mer san­no­likt att man drab­bas av sprid­ning. Glöm allt­så in­te att an­vän­da sol­skydd året om – och det gäl­ler även dig som slup­pit få ett nytt or­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.