Bli en he­ting

Wellness (Aftonbladet) - - MODE -

En­ligt en ki­ne­sisk stu­die le­ver den som äter stark mat sex el­ler sju da­gar i vec­kan, läng­re än den som äter krydd­starkt mind­re än en gång i vec­kan. Färsk och tor­kad chi­li var den mest po­pu­lä­ra kryd­dan bland stu­di­ens lång­kö­ra­re. Chi­li in­ne­hål­ler capsa­i­cin, ett äm­ne som tros öka äm­nes­om­sätt­ning­en och be­käm­pa in­fek­tio­ner. Spice up your li­fe!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.