1Blan­da 2Vis­pa

Wellness (Aftonbladet) - - MATSMART -

ko­kos­mjöl, bak­pul­ver, salt, och va­nilj i en skål. Ställ åt si­dan. äg­get och man­del­mjöl­ken i en se­pa­rat skål med en gaf­fel. Häll se­dan ner med de tor­ra in­gre­di­en­ser­na och blan­da. en te­sked ko­kos­ol­ja i en stek­pan­na, häll i sme­ten och stek pann­ka­kan på bå­da sidorna. Lägg i en klick ko­kos­ol­ja för var­je pann­ka­ka. med ri­cot­ta och ko­kos­fling­or vid ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.