1Värm

Wellness (Aftonbladet) - - MATSMART -

ug­nen till 200°. Stick po­ta­ti­sar­na med en gaf­fel någ­ra gång­er på al­la si­dor. Lägg dem på en plåt med bak­plåts­pap­per och ba­ka i ug­nen i 45–60 mi­nu­ter tills de är mju­ka. Ta ut och låt sval­na. ti­den som söt­po­ta­ti­sen är i ug­nen, blan- da bö­nor­na, ri­cot­ta, ing­e­fä­ra, li­me, ci­tron­gräs och salt. Ställ åt si­dan. söt­po­ta­ti­sen på mit­ten och lägg mix­en ovan­på. Du kan till­sät­ta mer li­me och ing­e­fä­ra om du fö­re­drar en star­ka­re smak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.