1Värm

Wellness (Aftonbladet) - - MATSMART -

mjöl­ken i en ka­strull till 37°. Smu­la jäs­ten i en bun­ke och häll på mjöl­ken. Blan­da om och vis­pa ner bo­ve­te­mjöl, majs­mjöl och salt, li­te i ta­get för att und­vi­ka klum­par. Vis­pa ner äggu­lor­na. Låt jä­sa un­der en hand­duk 45–60 mi­nu­ter. ägg­vi­tor­na till ett hårt skum som du vän­der ner i sme­ten. Stek i smör el­ler ol­ja någ­ra mi­nu­ter på var­je si­da, gär­na i en plätt­lagg.

Av: SO­FIA AN­TONS­SON Fo­to: PON­TUS JO­HANS­SON Re­cept: UR BOKEN ”MER LUGN MAGE MED GOD MAT”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.