S

Wellness (Aftonbladet) - - ZANDRA -

moot­hie. Smoothie. Och li­te mer smoothie. Even­tu­ellt har jag sla­git Sve­ri­ge­re­kord i smoot­hi­edric­kan­de de se­nas­te tre vec­kor­na. Är du – som jag – en lat män­ni­ska och ska för­sö­ka dig på raw food kom­mer du obön­hör­li­gen att dy­ka djupt ner i smoot­hi­e­träs­ket. Ty­värr. Jag är rätt trött på fly­tan­de fö­da, kan jag med­de­la. Men låt oss ta det från bör­jan.

Vec­ka ett.

Vad är raw food? Mat som in­te het­tats upp över 42 gra­der. Det lå­ter ju gans­ka en­kelt el­ler hur? Men ju mer jag lä­ser på, desto mer vil­sen kän­ner jag mig. Vis­sa häv­dar att raw food in­ne­bär att du är ve­gan. Någ­ra få me­nar att raw food kan in­ne­fat­ta rå fisk. Sen finns hardco­re-an­häng­ar­na som me­nar att ma­ten knappt får het­tas upp över 20 gra­der, me­dan and­ra me­nar att det är okej att ba­ra by­ta ut en mål­tid om da­gen till rå­kost. Pust. Jag be­stäm­mer mig för att kö­ra en mel­lan­va­ri­ant där jag äter un­ge­fär 70 pro­cent raw food, för­u­tom de tre förs­ta da­gar­na då jag gör en rivstart och går all in. Hur går det då? Förs­ta da­gen är jag jät­te­pep­pad. And­ra da­gen kän­ner jag mig näs­tan li­te led­sen. Jag är trött. Jag vill äta en ry­kan­de varm gry­ta. Ingen­ting känns ro­ligt. Tred­je da­gen bör­jar jag kän­na mig lät­ta­re i krop­pen. Ju fler da­gar som går desto mer ener­gi får jag.

Vec­ka två.

Jag kän­ner mig mer i kon­takt med mig själv och mi­na käns­lor. Tan­kar­na är kla­ra­re.

Raw food på re­stau­rang – ald­rig har jag känt mig så tack­sam för li­te upp­skur­na grön­sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.