Det går bra nu

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du kom­mer se sa­ker på nya sätt fram­ö­ver och har chan­sen att lä­ra nytt och vid­ga di­na vy­er. För­u­tom att du har oer­hört lätt att ta in ny in­for­ma­tion går det du sä­ger fram väl­digt bra. Per­fekt på job­bet när du ska lä­ra and­ra nå­got el­ler vill gö­ra in­tryck på che­fer och med­ar­be­ta­re, men ock­så bra i för­hål­lan­det när ni be­hö­ver kom­ma över­ens och hit­ta nya ru­ti­ner. I öv­rigt är det en mild och i hu­vud­sak en­kel må­nad som vän­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.