STEN­BOC­KEN Kar­riär­skjuts

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Det här är en jobb­må­nad som pas­sar dig och du ut­strå­lar själv­för­tro­en­de och kom­pe­tens. Vå­ga ta på dig nya ut­ma­ning­ar och upp­drag – allt du gör märks och ger dig fler möj­lig­he­ter att glän­sa. Var li­te för­sik­tig med ka­len­dern fram till 23/9 för små mar­gi­na­ler kan le­da till att mö­ten kroc­kar och tvingar dig till pri­o­ri­te­ring­ar du in­te vill gö­ra. I öv­rigt vän­tar en po­si­tiv må­nad där det mesta som hän­der är trev­ligt. Dejtar du el­ler har ett för­hål­lan­de kan du räk­na med ett kär­lek­slyft vec­kan ef­ter 8/10.

For­men när­mar sig. Det lö­nar sig att ta ett extra pass el­ler två för du är lätträ­nad. Vå­ga öka in­ten­si­te­ten. Vär­me gör dig gott. En re­sa är en av­läg­sen lyx men en spa­kväll runt 24/9 lyf­ter och ger själs­frid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.