Sov dig fram- gångs­rik

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Tänk på hur myc­ket du so­ver – and­ra gör det. En­ligt en av­hand­ling i psy­ko­lo­gi från Stock­holms uni­ver­si­tet har du stör­re chan­ser att lyc­kas bå­de pri­vat och pro­fes­sio­nellt om du ser pig­ga­re ut. Tröt­ti­sar be­döms dä­re­mot mer ne­ga­tivt. Så skip­pa den där nya tv-se­ri­en el­ler hö­gen med tvätt och se till att un­na dig din skön­hets­sömn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.