Fest och glit­ter!

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

En må­nad som det slår gnis­tor om. In­te på job­bet, kanske, där är det li­te väl myc­ket van­lig lunk. Men pri­vat! Det är fes­ter och nö­jen och mö­ten med nya män­ni­skor. Du kän­ner dig oer­hört in­spi­re­rad och sö­ker he­la ti­den ef­ter nya upp­le­vel­ser. In­te är så­da­na svå­ra att hit­ta hel­ler för du är så char­mig att du au­to­ma­tiskt pas­sar in i al­la säll­skap och mil­jö­er. Kär­leksli­vet är hett och spän­nan­de. Att trä­na till­räck­ligt kan möj­li­gen bli kne­pigt ef­tersom dyg­net ba­ra har 24 tim­mar. Vill du in­te tap­pa for­men så krävs di­sci­plin ef­tersom det he­la ti­den dy­ker upp sa­ker som stjäl trä­nings­tid.

Ge krop­pen vad den vill ha. Sätt dig ner, lyss­na på den, ta den på all­var och skäm bort den 5/12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.