LEJONET Full fart fram­åt

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Nu pas­sar det fint med en rik­tigt ak­tiv fri­tid. Du blir dys­ter om du lå­ter hös­tens lång­sam­ma tem­po och ve­mo­di­ga stäm­ning sty­ra. Kör på istäl­let, bo­ka in upp­le­vel­ser och även­tyr så of­ta du kom­mer åt. Fes­ta, träf­fa vän­ner, se till att din trä­ning får mas­sor med ut­rym­me. Prö­va gär­na nya sa­ker. Var spon­tan. När du hål­ler ång­an up­pe så drar det med sin din om­giv­ning ock­så och det i sin tur ger dig mas­sor av ener­gi. Det gör ock­så att di­na vän­ner kom­mer med ro­li­ga för­slag och det ska­dar ju in­te hel­ler. En­sam har du trå­kigt, nu gäl­ler det att trä­na i grupp, att va­ra en del av ett lag, att tack­la ut­ma­ning­ar till­sam­mans.

Du gil­lar ut­ma­ning­ar och sär­skilt i må­nads­skif­tet finns det ing­et som får dig att må bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.