FISKARNA Till­ba­ka till röt­ter­na

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Om det är nå­got som kän­ne­teck­nar den­na må­nad så är det en en­vis käns­la av det in­te är du som styr. Det är in­te så kons­tigt, för du ham­nar of­ta mitt i and­ra män­ni­skors be­slut och de pra­tar in­te med dig in­nan de be­stäm­mer sig. In­te minst märks det­ta på job­bet där di­na om­stän­dig­he­ter för­änd­ras he­la ti­den ut­an att du får chan­sen att på­ver­ka. Käns­lan av brist­fäl­lig kon­troll mot­ver­kar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.