3 höjd­punk­ter i kar­riä­ren

Wellness (Aftonbladet) - - JULIAS PULSHÖJARE -

FÖRS­TA STE­GET

När jag kom in på jour­na­list­ut­bild­ning­en på Kag­ge­holms folk­hög­sko­la. Jag skrev re­dan i an­sö­kan att jag vil­le bli sport­jour­na­list och kom in på förs­ta för­sö­ket.

YES, JAG FICK DET! Min förs­ta an­ställ­ning som sport­jour­na­list på Ex­pres­sen. Se­dan dess har det ba­ra rul­lat på.

SPÄN­NAN­DE NYSTART När jag blev he­ad­hun­tad till mitt nu­va­ran­de jobb som spor­tan­ka­re på Ka­nal 5 och Eu­rosport. Jag kän­de att jag in­te kun­de tac­ka nej till ett så bra er­bju­dan­de även om jag triv­des väl­digt bra på TV4.

In­te al­la som får snac­ka med Zla­tan.

Proffs i stu­di­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.