Ka­rin Frick

Wellness (Aftonbladet) - - JULIAS PULSHÖJARE -

Ål­der: 35 år.

Gör: Spor­tan­ka­re på Disco­ve­ry Networks Swe­den, fram­för allt på Ka­nal 5 och Eu­rosport. Job­bar även som mo­de­ra­tor och kon­fe­ren­ci­er.

Fa­milj: Gift och två barn, fem och ett år gam­la. Bor: Stock­holm.

Fri­tids­in­tres­sen: Spe­la pi­a­no, golf, re­sor, trä­ning, um­gås med fa­milj och vän­ner.

Ak­tu­ell med: Da­mer­nas hand­bolls-vm i Dan­mark i de­cem­ber. Vm-kval i fot­boll näs­ta år. Till vå­ren kom­mer en ny sä­song av hin­der­ba­ne­täv­ling­en Nin­ja War­ri­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.