Well­ness en­ligt Ka­rin

Wellness (Aftonbladet) - - JULIAS PULSHÖJARE -

Bar­nen

De tar myc­ket ener­gi, men ger ock­så väl­digt myc­ket ener­gi till­ba­ka.

Job­bet!

Jag trivs verk­li­gen med mitt jobb och får he­la ti­den nya ut­ma­ning­ar och ro­li­ga sa­ker att gö­ra.

Att få va­ra frisk

Det lå­ter kanske kons­tigt, men är nå­got jag tän­ker myc­ket på. Spe­ci­ellt som jag har och har haft fle­ra vän­ner som käm­pat med can­cer se­nas­te ti­den. Upp­skat­ta till­va­ron och tänk på hur bra du har det.

An­das!

Stan­na upp och fun­de­ra istäl­let för att ba­ra kö­ra på. Stres­sa mind­re och an­das mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.