Stava rätt, och maxa trä­ning­en

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Hit­ta tek­ni­ken: Bäs­ta sät­tet att få med över­krop­pen är att gå i lätt upp­förs­bac­ke, så att du får ett na­tur­ligt mot­stånd.

Ut­nytt­ja sta­ven: Tryck ifrån or­dent­ligt så kom­mer du att mär­ka stor skill­nad på in­ten­si­te­ten i trä­ning­en. Om du ba­ra hål­ler i sta­var­na ut­an att tryc­ka kan du ju li­ka gär­na gå en van­lig pro­me­nad.

Hit­ta kon­ti­nu­i­te­ten: Om du trä­nar an­nat är 1–2 stav­pass i vec­kan la­gom. Om in­te, sat­sa på 2–3 stav­trä­nings­pass.

Va­ri­e­ra ter­räng­en: Kör gär­na din trä­ning i ett el­ljus­spår el­ler an­nan ter­räng där det är bå­de upp- och ned­förs­bac­kar.

Se upp: Håll blic­ken fram­åt, in­te ner i mar­ken fram­för dig. Med hög blick får du bätt­re håll­ning.

Lyft höf­ten: Tänk att nå­gon put­tar dig på rum­pan fram­åt när du går, det ger ett star­ka­re steg och bätt­re håll­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.