3 su­persta­var:

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Smi­di­gast:

Lät­tas­te sta­ven! Dess­utom te­leskop, så per­fekt att stop­pa i hand­väs­kan el­ler ta med på re­san. Er­go­no­miskt hand­tag och re­flex­er. Ex po­le, 399 kro­nor, Sil­va. När du vill trä­na över­krop­pen:

Ro­ligt med ro­sa. Sta­ven ökar dess­utom för­brän­ning­en och ef­fek­ti­vi­te­ten i trä­ning­en för ax­lar och rygg ge­nom att ha in­byggd fjäd­ring och mot­stånd på fy­ra ki­lo. Pink cha­ri­ty, 999 kro­nor, Bun­gy­pump.

Pris­värd:

Sta­bi­la sta­var i alu­mi­ni­um i läng­der­na 105-130 cm till fynd­pris. Inga kons­tig­he­ter - ba­ra att ut och kö­ra. Eve­rest u tr po­le, Sta­di­um, 199 kro­nor, Sta­di­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.