Rätt stav för dig!

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

FAST EL­LER TE­LESKOP?

De fas­ta sta­var­na är lät­ta­re än te­leskopsta­var­na. Men om du vill ta med dig sta­var­na, el­ler ni är två per­so­ner med oli­ka längd som vill de­la på ett par, så är det lät­ta­re med te­leskopsta­var.

VIL­KEN LÄNGD SKA JAG VÄL­JA?

Sta­ven har rätt längd när arm­bå­gen är i 90 gra­ders vin­kel då du hål­ler sta­ven lod­rätt mot mar­ken. Är du osä­ker så är det bätt­re att sta­ven är nå­got för kort än för lång.

Tänk på! Sta­ven ska sit­ta tajt runt han­den, ut­an att det gör ont. Då kan du släp­pa bak sta­ven or­dent­ligt, vil­ket ger ett bätt­re från­tryck och in­ten­si­va­re trä­ning för ar­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.