2 hem­ma­ku­rer

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

INGEFÄRSKUREN:

Så fort du kän­ner att det kil­lar i nä­san el­ler hal­sen, skär 3–5 re­jä­la ski­vor färsk ing­e­fä­ra med skal på. Ko­ka upp ing­e­fä­ran med vat­ten och lägg i 1–2 ski­vor li­me med ska­let kvar på. Lägg i en stor sked med honung. Dryc­ken ska sma­ka or­dent­ligt starkt av ing­e­fä­ran och gär­na brän­na li­te i brös­tet. Li­meska­let är bra på att stö­ta bort ba­cil­ler, och honung har av­gif­tan­de ef­fekt. Drick det­ta så fort det bör­jar klia li­te i hals el­ler nä­sa så hind­rar du för­kyl­ning­en att bry­ta ut.

SMÅ SALTKUDDAR:

Om du har on­da öron el­ler svull­na halskört­lar, häll ett par matske­dar salt i tyg­näs­du­kar och värm i mikron. De ska va­ra rik­tigt var­ma men in­te brän­nas. Lägg se­dan den var­ma salt­kud­den mot örat el­ler halskört­lar­na. Kud­dar­na lind­rar smär­tan och har en av­sväl­lan­de ef­fekt. De fun­ge­rar li­ka bra på barn som på vux­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.