Tänd lus­ten att trä­na:

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

1. Be­hand­la dig själv som du skul­le ha be­hand­lat din bäs­ta vän. Pep­pa, upp­munt­ra, kra­ma och lyss­na på dig själv. 2. Ut­vär­de­ra och gör må­len till­ta­lan­de. Ibland be­hö­ver vi byg­ga om en plan för att kom­ma rätt. 3. Pep­pa istäl­let för att dep­pa. Och sänk di­na krav!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.