Lätt, lät­ta­re, lätt­la­gat

Änt­li­gen kallt – änt­li­gen sopp­sä­song! Den här in­dis­ka va­ri­an­ten är su­per­snabb och hål­ler dig ga­ran­te­rat frisk he­la vin­tern.

Wellness (Aftonbladet) - - MATSMART -

SYDINDISK LINS­SOP­PA MED KO­KOS­MJÖLK OCH PAPADAM

4 por­tio­ner VEGO • FISK KÖTT FÅ­GEL GI

Du be­hö­ver:

1 gul lök

2 vit­löks­klyf­tor ghee el­ler ol­ja till stek­ning

1 msk ri­ven färsk ing­e­fä­ra

1 ½ tsk ga­ram ma­sa­la

1 mo­rot

2 dl rö­da el­ler gu­la lin­ser

1 burk kros­sa­de to­ma­ter, ca 400 g

1 burk ko­kos­mjölk, ca 400 g

8 dl grön­saks­bul­jong salt

Till ser­ve­ring:

färsk ko­ri­an­der el­ler strim­lad sal­lads­lök ur­kär­nad och fin­hac­kad chi­li­frukt fri­te­ra­de pa­pa­dam­bröd ma­tyog­hurt

Gör så här:

1 Ska­la och fin­hac­ka lö­ken. Fräs lö­ken mjuk i ol­ja i en stor ka­strull i cir­ka 5 mi­nu­ter på me­del­vär­me. Till­sätt kryd­dor­na och fräs i 30 se­kun­der till.

2 Ska­la och skär mo­ro­ten i bi­tar. Till­sätt i ka­strul­len med re­s­te­ran­de in­gre­di­en­ser, rör om och ko­ka upp. Låt ko­ka i cir­ka 15 mi­nu­ter tills lin­ser­na är mju­ka. Sma­ka av med salt.

3 Mixa even­tu­ellt hälf­ten av sop­pan för en slä­ta­re tex­tur. Späd sop­pan med bul­jong el­ler vat­ten om den är för tjock.

4 Gar­ne­ra med ko­ri­an­der el­ler sal­lads­lök. Ser­ve­ra sop­pan med papadam och en klick ma­tyog­hurt. Vill man ha mer het­ta strör man över fin­hac­kad chi­li.

Mus­tigt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.